Euchalette and PSM for month of July

 • 14th Sunday in Ordinary Time
 • 15th Sunday in Ordinary Time
 • 16th Sunday in Ordinary Time
 • 17th Sunday in Ordinary Time
 • Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-15 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Euchalette and PSM for month of August

 • 18th Sunday in Ordinary Time
 • 19th Sunday in Ordinary Time
 • 20th Sunday in Ordinary Time
 • 21st Sunday in Ordinary Time
 • Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-20 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Euchalette and PSM for month of September

 • 22nd Sunday in Ordinary Time
 • 23rd Sunday in Ordinary Time
 • 24th Sunday in Ordinary Time
 • 25th Sunday in Ordinary Time
 • 26th Sunday in Ordinary Time
 • Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-25 na Linggo sa Karaniwang Panahon
 • Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon